الف ایزو

خدمات مشاوره و صدور

گواهینامه های بین المللی

با ما تماس بگیرید
0916111111
گواهینامه ایزو IQS انگلستان

شرکت (IQS UK) Integrated Quality Standards یک مرکز مستقل ثبت و صدور گواهینامه بین المللی است که از سال ۲۰۰۳ واقع در کشور انگلستان فعالیت خود را آغاز نمود.این شرکت توسط سازمان اعتباردهی ASCB اروپا تایید صلاحیت شده است. الف ایزو نمایندگی رسمی این شرکت است و تمام گواهینامه های صادر شده توسط ما قابل پیگیری از طریق سایت رسمی IQS هستند.

گواهینامه ایزو iqs انگلستان
گواهینامه ایزو KingCert آمریکا

شرکت KingCert یک مرکز مستقل ثبت و صدور گواهینامه بین المللی واقع در کشور آمریکا است.این شرکت توسط سازمان اعتباردهی WAS آمریکا تایید صلاحیت شده است. الف ایزو نمایندگی رسمی این شرکت است و تمام گواهینامه های صادر شده توسط ما قابل پیگیری از طریق سایت رسمی KingCert هستند.

گواهینامه ایزو KingCert آمریکا
مدرک دوره آموزشی IQS انگلستان

شرکت (IQS UK) Integrated Quality Standards یک مرکز مستقل ثبت و صدور گواهینامه بین المللی است که از سال ۲۰۰۳ واقع در کشور انگلستان فعالیت خود را آغاز نمود.این شرکت توسط سازمان اعتباردهی ASCB اروپا تایید صلاحیت شده است. الف ایزو نمایندگی رسمی این شرکت است و تمام مدرک های صادر شده توسط ما قابل پیگیری از طریق سایت رسمی IQS هستند.

مدرک iqs انگلستان
مدرک دوره آموزشی ANCCP ایتالیا

شرکت ANCCP یک مرکز مستقل ثبت و صدور گواهینامه واقع در کشور ایتالیا است. این شرکت توسط سازمان اعتباردهی ACCREDIA ایتالیا تایید صلاحیت شده است. الف ایزو نمایندگی رسمی این شرکت است و تمام مدرک های صادر شده توسط ما قابل پیگیری از طریق سایت رسمی ANCCP هستند.

مدرک ANCCP ایتالیا

شرکت الف ایزو نمایندگی رسمی شرکت های صدور گواهینامه در کشور است
تمامی گواهینامه های صادر شده توسط الف ایزو در وب سایت های رسمی گواهینامه ها قابل پیگیری می باشند

الف ایزو