الف ایزو

الف ایزو

خدمات مشاوره و صدور

گواهینامه های بین المللی

با ما تماس بگیرید
09036451713
ایزو  10002  سیستم رضایت مشتری - رسیدگی به شکایات

ایزو 10002 سیستم رضایت مشتری - رسیدگی به شکایات

ایزو10002 عضوی از خانواده ایزو 9000 می باشد و همانطور که رسیدگی به شکایات مشتری در استاندارد 9001 الزام است، ایزو 10002 راهنمایی برای رسیدگی به شکایات مشتریان می باشد.

 

این استاندارد یک راهنما و یک استاندارد الزامی برای سازمان های مشتری مداراست که باعث میشود مشتریان شاکی ، شکایات خود را به جای ارائه به افراد بیرون از سازمان به خود سازمان ارائه دهند.

 

مشتریان اگر بدانند نارضایتیشان مورد توجه سازمان قرار گرفته و پس از پیگیری آن مشکل از بروز مجدد آن جلوگیری شده عملکرد سازمان بهبود یافته، مشتری وفادار آن سازمتن خواهند شد.

 

برخی از الزام های ایزو 10002

  •  مشخص بودن مسئول فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان.
  • مشخص بودن کانال های ارسال و دریافت شکایات مشتریان
  • دسترس پذیری یعنی همة شكایت كنندگان به آسانی به فرآیند رسیدگی به شكایات اطلاعات کافی با جزئیاتی درباره چگونگی اقدام در مورد شكایت و حل آن دسترسی داشته باشند.
  • اعلام وصول شکایت بلافاصله پس از دریافت آن به مشتری شاکی
  •  رایگان بودن فرآیند شکایت
  • و...