الف ایزو

الف ایزو

خدمات مشاوره و صدور

گواهینامه های بین المللی

با ما تماس بگیرید
09036451713
ایزو 10004 سیستم سنجش رضایت مشتری

ایزو 10004 سیستم سنجش رضایت مشتری

ایزو 10004 یک راهنمای عمومی جهت مدیریت و برنامه ریزی رضایتمندی مشتریان می باشد.

ایز استاندارد عضو خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحی سنجش میزان رضایت مشتریان از کیفیت محصول و خدمات یک سازمان تدوین شده است. 

داده های بدست آمده از اجرای ایزو 10002 میتواند شاخصی برای سنجش رضایت مشتریان فراهم کند.

 

در این استاندارد به مواردی مختلفی اشاره شده است که برخی از آنها بدین شرح هستند:

  •  نحوه تقسیم بندی مشتریان
  •  انواع مشتری ها از دید استاندارد
  •  نحوه نظرسنجی از مشتریان ( روش های نظرسنجی مستقیم و غیرمستقیم)
  •  توضیح انواع روش های نظرسنجی و.....