الف ایزو

الف ایزو

خدمات مشاوره و صدور

گواهینامه های بین المللی

با ما تماس بگیرید
09036451713
ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی

ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی

ایزو 22000مرتبط با ایمنی وسلامت مواد غذایی می باشد و متقاضیان این گواهینامه سازمان هایی هستند که در زمینه صنایع غذایی ویا صنایع مربوط به آن فعالیت میکنند.

 در این استاندارد مخاطره هایی که می تواند سلامت و ایمنی موادغذایی را به خطر اندازد شناسایی و کنترل می شوند تا درنهایت موادغذایی مصرفی سالم و بهداشتی وارد بازار شوند.

ایزو 22000 یک ابزار بسیار قدرتمند جهت اثبات سالم بودن مواد غذایی می باشد وبه دلیل نقاط اشتراکی که با ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) دارد بهتراست قبل از اجرای این استاندارد ابتدا ایزو 9001 پیاده سازی شود. 

از دیگر مزایای ایزو 22000

  •  بالا بردن ضریب اطمینان و سلامت موادغذایی یا محصولات مرتبط تولید شده
  • جلب نظرو اطمینان مشتریان و کارفرمایان
  • جلب نظر نهادها و سازمانهای مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی
  • برند سازی و بالابردن توان تبلیغاتی مجموعه دارنده گواهینامه ISO22000
  • افزایش حجم فروش و بالا رفتن ظرفیت تولیدبه تبع آن
  • افزایش انگیزه کارکنان و پرسنل
  • ایجادفضای ورودبه بازار جهانی و صادرات به سایرکشورهای دیگر.و...